خنده دار است....بخند

به چه میخندی تو؟ به مفھوم غم انگیزجدایی؟ به چه چیز؟ به شکست دل من؟ یا به پیروزی خویش؟ به چه میخندی تو؟ به نگاھم که چگونه توراباورکرد؟ یابه افسونگری چشمانت که مراسوخت وخاکسترکرد؟ به چه میخندی تو؟ به دل ساده من؟ که دگرتابه ابدنیز به فکرخودنیست؟ خنده داراست بخند...

/ 2 نظر / 12 بازدید

[خنده]vaghean

h

سلام خوبي ؟ وبلاگ زيبايي داري اتفاقا من يه سايت دارم که خوشحال ميشم باهات تبادل لينک بکنم . اگر تو هم مايل بودي منو به اسم بهترين هاي ايران لينک کن و بهم بگو تا منم با افتخار لينکت کنم www.bestiran.ir